Wednesday, March 11, 2009 at 9:46 PM |  
PPSMI - perlekeh Bahasa Melayu Pictures, Images and Photos

Alhamdulillah. Melihat kepada yang berlaku pada hari ini semakin runsing jiwa ini memikirkan keadaan PPSMI yang mendapat tentangan yang keras oleh rakyat melalui perhimpunan Aman 100000 rakyat untuk memansuhkan PPSMI. Sesungguhnya perhimpunan aman 100 ribu rakyat membantah PPSMI pada 7 Mac ini sangat besar makna dan implikasisnya kepada masa depan budaya dan politik Malaysia. Inilah Gelombang Kedua Reformasi rakyat Malaysia, yang akan membawa banyak perubahan kepada negara ini.

Dato' Hassan Ahmad, Pengerusi GMP, sudah menyatakan bahawa Himpunan 100 Ribu 7 Mac bukanlahmatlamat akhir perjuangan GMP. Ia hanyalah himpunan untuk menyampaikan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong sahaja. Maknanya agenda perjuangan GMP akan diteruskan lagi selepas 7Mac.

Matlamat GMP ialah untuk melihat dasar PPSMI dimansuhkan oleh kerajaan, dan bahasa Melayu didaulatkan semula sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu.

Memang ia hanya persoalan bahasa. Tetapi persoalan bahasa sebenarnya bukanlah sekadar alat untuk bercakap atau berkomunikasi sahaja. Bahasa itu jiwa bangsa. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah lama menjadikan ungkapan ini sebagai moto atau slogannya. Bangsa yang tidak menghormati bahasanya adalah bangsa yang tidak menghormati jiwa bangsanya sendiri, sekali gus tidak tahu nilai hargadiri suatu bangsa.

DSC_5377 Pictures, Images and Photos

Saya ingin melihat PPSMI ini luar dari fahaman politik yang kadang-kadang terlalu emosi. Sememangnya PPSMI ini menjadi dilemmma kepada pelajar dan guru-guru diluar bandar. Dasar ini telah menjadikan pelajar Luar bandar menjadi mangsa keadaan. Mengapa saya mengatakan pelajar-pelajar luar bandar merupakan ‘mangsa’ utama kepada PPSMI ini? Secara jujur, saya bersimpati dengan mereka yang sebenarnya ingin cemerlang tetapi dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang kritikal akan semakin melemahkan semangat mereka untuk mempelajari dan lulus cemerlang di dalam subjek Sains dan Matematik. Lebih daripada itu, sebelum dasar ini diperkenalkan pun subjek Sains dan Matematik sudah sememangnya subjek yang paling sukar untuk difahami oleh mereka!

Sebagai perkongsian, mari kita lihat apakah pandangan orang perseorangan terhadap isu ini.

Prof. Emeritus Abdullah Hassan ketika membicarakan tentang “Bahasa dan Pembinaan Tamadun Bangsa” menyebut:

"Tidak pernah ada bangsa yang membina tamadunnya tanpa kepustakaan. Tidak pernah juga ada bangsa yang membina tamadunnya atas kepustakaan dalam bahasa orang lain. Setiap bangsa, walaupun kecil membina tamadun bangsanya atas kepustakaan dalam bahasanya sendiri. Negara kecil yang maju seperti Belanda, Finland, Sweden, Norway, Denmark, Belgium, Luxemberg, Switzerland dan Austria mempunyai kepustakaan masing-masing dalam bahasa sendiri."

..:: Tun Abdul Razak Hussein ::.. Pictures, Images and Photos

Malah Tun Abdul Razak Hussein mengingatkan kita bahawa:

"Kebudayaan sebuah bangsa itu juga bergantung kepada himpunan ilmu dalam bahasanya, iaitu kepustakaan dalam bahasanya. Kita akan terus berjuang membina kepustakaan dalam bahasa Melayu. Tinggi rendahnya tahap kebudayaan sesebuah bangsa bergantung kepada kepustakaan yang diwujudkan dalam bahasa bangsa itu. Apabila kita melihat bangsa-bangsa yang agung, dalam bahasanya terhimpun suatu kepustakaan yang besar."

Dato’ Dr. Hassan Ahmad pula menyatakan dengan sangat berterus-terang.

"Masalah besar yang dihadapi oleh dasar untuk mengembangkan bahasa Melayu di negara ini sebagai bahasa pendidikan, bahasa ilmu dan ‘bahasa pembangunan’ atau ‘kemajuan negara’ sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara Malaysia, bukan masalah yang ada kena-mengena dengan bahasa Melayu itu sendiri tetapi masalah yang timbul dan ditimbulkan di luar sistem bahasa itu."

Aminuddin Baki ketika membentangkan satu kertas kerja di dalam Kongres Bahasa Dan Persuratan Melayu Ke-III pada tahun 1956 pula menyebut:

"Memang telah menjadi pendapat ‘umum, bahkan keperchayaan ‘umum, bahawa sekolah ada-lah satu alat yang berpengaroh dan berkesan sa-kali dalam usaha perkembangan bahasa Melayu untok menjadi bahasa kebangsaan dan rasmi yang sa-benar2-nya bagi Persakutuan Tanah Melayu. Harus pendapat dan keperchayaan itu di-asaskan atas kenyataan yang nyata bahawa sekolah berupa suatu tempat membentok semangat, faham, sikap dan keta‘atan bakal ra‘ayat, juga harus di-asaskan atas kemungkinan sekolah menjadi satu kanchah membentok kanak2 berbagai bangsa menjadi satu rupa bangsa dan dengan didekan semangat dan keta‘atan serta dengan tegasan pengajaran yang betul2 maka bahasa Melayu sa-sunggoh-nya boleh menjadi bahasa kebangsaan dan rasmi yang sa-benar2 bagi Persekutuan Tanah Melayu."

Sebagai penutup, suka untuk saya kongsikan dengan tetamu ziarah yang budiman sekalian Kata Aluan Ketua Kumpulan Prihatin, Dato’ Zainal Abidin bin Abdul Wahid di dalam e-book tersebut. Bacalah dengan mata hati!

Kami daripada Kumpulan Prihatin bersyukur kepada Ilahi kerana membolehkan kami sedar dan insaf terhadap nasib dan masa depan kaum Melayu di Malaysia. Pada kami, kaum Melayu menghadapi masalah besar yang akan meminggirkannya di Tanah Airnya sendiri. Inilah faktor yang mendorong kami berbincang dengan tokoh-tokoh daripada berbagai pertubuhan dan orang-orang perseorangan yang peduli terhadap masa depan kaum Melayu demi keamanan negara Malaysia. Kongres ini adalah salah satu daripada langkah tersebut.

Oleh kerana penduduk negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, maka terdapat beberapa isu sensitif yang memerlukan penerangan dan pemahamannya dari segi sejarah.

Bagi mencapai kemajuan negara Malaysia seluruhnya, kaum Melayu perlu dimajukan dengan saksama. Tetapi ini bukanlah perkara mudah. Umpamanya, dua tahun lalu, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri pada masa itu menyatakan bahawa hanya 25% daripada pelajar Malaysia di seluruh dunia mempelajari ijazah pertama terdiri daripada kaum Melayu. Lalu beliau menyatakan hasrat menambah bilangan pelajar Melayu di institusi pengajian tinggi. Ini adalah hasrat yang wajar.

Pada masa itu pelajar di institusi pengajian tinggi swasta berjumlah lebih daripada 200,000 orang. Hanya 15% (30,000 orang) daripadanya pelajar Melayu. Pelajar di institusi pengajian tinggi awam pula berjumlah 170,000 orang dan 55% (93,500 orang) adalah pelajar Melayu. Ini bermakna hanya 123,500 orang adalah pelajar Melayu daripada 370,000 pelajar di institusi pengajian tinggi. Ini adalah 33.3% sahaja, padahal pada masa ini, nisbah jumlah penduduk Bumiputera adalah 66% berbanding dengan penduduk bukan Bumiputera.

Malangnya hasrat Dato’ Seri Perdana Menteri ditolak oleh Kabinet melalui Datuk Dr. Ling Liong Sik yang mengatakan penambahan pelajar Melayu itu tidak boleh melibatkan institusi pengajian tinggi swasta. Pada hal inilah yang mengakibatkan ketidakseimbangan itu.

Di samping itu ada peristiwa lain yang menunjukkan perkembangan yang tidak sihat. Penubuhan Kolej Era Baru di Kajang dianggap oleh Dong Jia Zong (Gerakan Pendidikan Cina) sebagai menggantikan Universiti Merdeka. Ini bermakna bahasa Cina menjadi bahasa penghantar utama, walaupun Universiti Merdeka telah ditolak oleh mahkamah. Apa yang berlaku sekarang ialah Kolej Era Baru telah menggantikan Universiti Merdeka, pada hal Kolej Tunku Abdul Rahman diwujudkan bagi menggantikan Universiti Merdeka masih juga wujud dan diteruskan.

Seterusnya, MCA meminta supaya Kolej Tunku Abdul Rahman dinaikkan taraf menjadi universiti. Ini dipersetujui oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi, di samping itu Kolej Tunku Abdul Rahman masih wujud dan diteruskan.

Tetapi, ingatkah kita, apabila Institut Perguruan Sultan Idris dinaikkan taraf menjadi universiti, IPSI dihapuskan. Juga, apabila ITM dinaikkan taraf menjadi universiti, ITM dihapuskan.

Bagaikan apa yang diberi kepada kaum Cina tidak mencukupi, Kerajaan Negeri Perak menghadiahkan pula 200 hektar tanah untuk Kolej Tunku Abdul Rahman. Kemudian, pemimpin UMNO memberi pula 15% tempat di MRSM kepada pelajar Cina. Baik sungguh hati orang Melayu.

Beralih pula kita kepada isu lain yang sangat menyedihkan. Bahasa penghantar pendidikan Sains dan Matematik ditukar pula ke bahasa Inggeris.

Kami daripada Kumpulan Prihatin merasakan masanya sudah tiba bagi orang Melayu memastikan supaya tindakan ini dikaji semula dengan teliti dan diperbetulkan. Dalam keadaan sekarang, kita memerlukan ketegasan daripada pimpinan, UMNO mahupun PAS. Kita tidak boleh lagi melayan tuntutan demi tuntutan, tuntutan yang akhirnya merosakkan keseimbangan antara kaum. Keseimbangan yang merosakkan kaum Melayu. Kaum Melayu sudah banyak beralah.

Pada tahun 1955, dalam pilihan raya parlimen pertama, 50 daripada 52 kawasan pilihan raya mempunyai majoriti pengundi Melayu. Tetapi UMNO memberi 17 kawasan itu kepada MCA dan MIC, iaitu 750% lebih daripada sewajarnya. Undi Melayulah yang memenangkan mereka.

Sekali lagi pada tahun 1957, satu persefahaman lain dibuat. Dari 31 Ogos 1957 hingga 31 Ogos 1958, kaum bukan Melayu yang mempunyai kelayakan pemastautinan dan lain-lain, tetapi tidak mengetahui bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu dibolehkan mendapatkan hak kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu. Dalam masa satu tahun, lebih daripada 800,000 orang bukan Melayu menjadi warganegara. Ini adalah satu kelonggaran yang luar biasa.

Kerajaan Perikatan juga menyediakan pendidikan aliran Cina dari darjah satu hingga enam dengan membelanjakan kewangan negara. Pada hal negara lain seperti kita tidak melakukannya.

Banyak peristiwa begini dalam sejarah kita. Kita perlu tahu sejarah kita. Juga kaum bukan Melayu perlu tahu. Pemimpin Melayu perlu menerangkan peristiwa penting ini kepada pemimpin bukan Melayu. Mereka seterusnya boleh menerangkannya kepada kaum masing-masing, supaya mereka bersetuju dengan dasar-dasar yang digubal sekarang. Dasar seperti Dasar Ekonomi Baru adalah digubal bagi mencari keamanan. Banyak matlamatnya yang dicapai, tetapi masih banyak lagi yang perlu dijayakan.

Dalam hal kepentingan Melayu, UMNO dan PAS perlu bekerjasama. Kepentingan Melayu adalah lebih penting daripada kepentingan parti, terutama dalam bidang pendidikan, bahasa dan ekonomi.

Kita perlu bersepakat. Badan-badan bukan kerajaan Melayu (BBK) perlu membuat kajian tentang isu-isu penting, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Kita tidak mahu peristiwa 13 Mei 1969 berulang.

Pemimpin-pemimpin Melayu perlu tahu di mana garis pemisah antara tuntutan yang wajar dengan yang melampau. Sebagai contoh, nisbah agihan kemasukan pelajar ke IPTA yang sudah lama digunakan ialah 55% Bumiputera dan 45% bukan Bumiputera. Ini adalah menurut nisbah komposisi penduduk Malaysia. Tetapi, menurut bancian tahun 2000, jumlah kaum Bumiputera meningkat menjadi 66% dan bukan Bumiputera menurun menjadi 34%. Oleh sebab itu, nisbah kemasukan ke IPTA juga perlu diselaraskan menurut nisbah penduduk sekarang.

Kita bukan mengungkit
Kita bukan ada perkauman
Kita telah banyak berkorban
Demi perpaduan
Demi kemajuan.

Ambillah teladan
Dari negara-negara jiran
Berterima kasih dan
Ucapkan kesyukuran
Agar dapat kita sama-sama
Menikmati kemajuan
Serta keamanan.

Bahasa Melayu pun sudah menjadi Bahasa Malaysia.. Apa pula seterusnya?
Posted by Mustakim Bin Suhaili

4 comments:

nur afina humaira said...

what for diorng ni nk ubah2 bahasa kita?

March 12, 2009 at 7:25 PM  
nur afina humaira said...

negara jepun boleh jadi negara maju tanpa menukar bahasa dia orang, those who want to future stady kat sane must learn diorng nye language...even x guna BI pon diorang still can be most develope country. How bout us? foreigner yg nk stady masia x kisah pon pasal bahasa melayu.. hmm tgk la effectnye sekarng, ada yg x reti ckp melayu, rojak(like what im write ni la)... banyak lagi...[my comment to show how bahasa rojak are used widely.... hahahahah]

March 12, 2009 at 7:29 PM  
Izzan Fahat said...

erm, bnr skli

April 2, 2009 at 4:51 AM  
Mustakim Bin Suhaili said...

TERIMA KASIH ATAS KOMEN SAUDARI DAN SAUDARA..
SESUNGGUHNYA BAHASA JIWA BANGSA,ROSAK BAHASA MAKA ROSAKLAH BANGSA.

April 9, 2009 at 7:14 AM  
Visit the Site
MARVEL and SPIDER-MAN: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Motion Picture © 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 2007 Sony Pictures Digital Inc. All rights reserved. blogger templates